Dự án sửa chữa tàu Stena Superior

Amecc South JSC, một trong những công ty