Lễ đặt ke cho tàu “cướp biển”

Sau quá trình nỗ lực xây dựng và triển khai các công việc liên quan. Vào lúc 10h00 sáng ngày 05/05/2020, Công ty Amecc South đã tổ chức thành công Lễ đặt ke cho con tàu “cướp biển” với sự tham gia của Chủ đầu tư – Novaland và các nhà thầu thi công. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu thành công bước đầu của Dự án, đồng thời tạo niềm tin “thuận buồm xuôi gió” cho những chặng đường tiếp theo để đưa con tàu ra khơi đúng thời hạn và hứa hẹn nhiều sự hợp tác khác trong tương lai.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Categories

Recent Posts

Leave A Comment

Share This Post With Others!