Project Description

Dự án chế tạo kết cấu thép cho nhà máy nhiệt điện – hoàn thành tháng 10/2018.