Project Description

Dự án Chế tạo, lắp đặt hệ thống ống cho nhà máy thép Hòa Phát – hoàn thành tháng 05/2019.