Project Description

Hợp tác liên danh cùng Tổng Công ty Ba Son và Công ty SRE, Amecc South đã tham gia vào dự án chế tạo khung giá đỡ trụ điện gió cho dự án Điện gió Hải Long.

  • Tổng khối lượng thi công: Hơn 1.600 tấn
  • Thời gian thi công: Từ tháng 8 năm 2023 đến đầu tháng 3 năm 2024
  • Địa điểm thi công: Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Phạm vi: Amecc South chịu trách nhiệm cung cấp đội ngũ quản lý dự án (Project manager, Construction manager, QCQA manager, HSE manager, Suppervisorm Lifting manager), dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, sơn, lắp đặt, và vận hành thử.