Project Description

Với mong muốn được mang đến cho du khách những trải nghiệm thực tế trên con tàu cướp biển năm xưa của thuyền trưởng Jack Sparrow, nhờ đó, ý tưởng về việc chế tạo 1 con tàu cướp biển được hình thành. Và ngày 30/03/2020 đánh dấu cột mốc đầu tiên trong quá trình chế tạo con tàu huyền thoại mang tên Black pearl này. Các giai đoạn chế tạo chính đã thực hiện như sau:

– Lễ First cut: Ngày 03/03/2020.

– Lễ Đặt ky tàu: Ngày 09/05/2020.

– Lễ Hạ thủy: 28/11/2020.

– Ngày chạy thử sông: 03/02/2021.

Hiện tại, quá trình chế tạo đang ở những công đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao và đưa vào vận hành chính thức trong tháng 04/2021.