Project Description

Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn được khởi công vào ngày 24/02/2018 với tổng vốn đầu tư tính đến thời điểm hiện tại là 5,4 tỷ USD. Đây là dự án lớn được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật lớn về kinh tế cho tỉnh BR-VT, trong đó Amecc South góp phần xây dựng, lắp dựng và đưa vào hoạt động 2 nhà máy sản xuất hạt nhựa. theo gói B&C của Dự án này.