Project Description

Dự án Hóa Dầu Long Sơn được khởi công từ ngày 24/02/2018 với số vốn đầu tư đến hiện tại là 5.4 tỷ USD, đây là Dự án lớn được dự đoán sẽ tạo sức bật lớn về kinh tế cho Tỉnh BR-VT, trong đó Amecc South đóng góp trong các công tác Thi công, lắp dựng, hạ thủy các cấu kiện hai nhà máy sản xuất Hạt nhựa thuộc gói B&C của Dự án này