Project Description

Từ tháng 7 năm 2022, Amecc South đã tham gia vào các hoạt động pre-commissioning and commissioning cho gói A1 của dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn.

Dự án bắt đầu với kế hoạch hợp tác trong vòng 3 tháng, tuy nhiên bằng năng lực, kinh nghiệm & tinh thần hợp tác cao, Amecc South đã tạo được sự tin tưởng từ phía khách hàng.

Địa điểm: Gói A1, Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn
Khách hàng: TPSK
Phạm vi: Cung cấp nhân lực và dịch vụ kỹ thuật cho các hoạt động pre-commissioning and commissioning
Thời gian: Từ tháng 7 năm 2022 – Đến nay

Số lượng nhân sự: Lên tới trên 200 người tùy thời điểm