Project Description

Theo quy định IMO 2020 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, việc giảm hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu của tàu áp dụng trên toàn cầu sẽ giảm xuống còn 0,5% kể từ ngày 01/01/2020. Nhằm hỗ trợ các hãng tàu trên thế giới đáp ứng các yêu cầu về khí thải này, Amecc South đã không ngừng nghiên cứu và thành công trong việc thay thế hệ thống xả cho các tàu Stena Superior trong thời gian 17 ngày từ 12/11/2019 đến 29/11/2019 và công ty được khách hàng đánh giá cao. Thành công của Dự án đầu tiên mang lại cho Amecc South niềm tin sẽ hoàn thành các dự án tương tự trong thời gian 10-12 ngày và hứa hẹn sẽ tiếp tục nhận được nhiều Dự án khác trong thời gian tiếp theo