Project Description

Dự án Chế tạo, lắp đặt hệ thống đường ống nhà máy thép Hòa Phát – hoàn thành vào tháng 5/2019.