Project Description

Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021, Amecc South thực hiện toàn bộ quy trình lắp đặt các trụ điện gió bằng trang thiết bị hiện đại với các công nhân chuyên nghiệp và kỹ thuật viên có kỹ năng cao cho 02 dự án điện gió:

1/ Dự án điện gió PHONG LIỆU

  • Chủ đầu tư: PCC1
  • Khách hàng: VESTAS
  • Địa điểm: Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
  • Phạm vi công việc: Dịch vụ nâng hạ để lắp đặt tháp gió từ T3 đến hoàn thành
  • Sốlượng thực hiện: 03 trụ điện gió

2/ Dự án điện gió LIÊN LẬP

  • Chủ đầu tư: PCC1
  • Khách hàng: VESTAS
  • Địa điểm: Triển khai tại khu vực của 2 xã Tân Liên và Tân Lập thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
  • Phạm vi công việc: Dịch vụ nâng hạ để lắp đặt cánh quạt gió.