Project Description

Dự án thay thế hệ thống thiết bị lọc khói cho tàu Stena – hoàn thành tháng 11/2019