Project Description

Dự án thay thế & trang bị thêm máy lọc cho tàu Stena – hoàn thành vào tháng 11 năm 2019