Amecc South có hệ thống các phần mềm và quy trình phục vụ cho việc thiết kế cơ sỡ, thiết kế chi tiết và thiết kế thi công trong lĩnh vực công nghiệp Dầu khí, hóa chất, thiết kế nhà máy, đóng tàu, cụ thể:

TEKLA STRUCTURES là phần mềm cho phép thiết kế và quản lý các mô hình kết cấu 3D với chi tiết chính xác và tính khả thi cao bất kể cấu trúc phức tạp hay loại vật liệu nào. Các mô hình có thể kiểm soát toàn bộ quy trình xây dựng từ khâu thiết kế ý tưởng đến gia công, lắp dựng và quản lý thi công.

PDMS là một phần mềm thiết kế chi tiết bằng 3D, dùng để thiết kế thiết bị, đường ống, điện, HVAC, kết cấu…

PV Elite là phần mềm tính toán, thiết kế bình bể áp lực theo tiêu chuẩn ASME

Spoolgen là phần mềm thiết kế chi tiết, thiết kế thi công và quản lý chế tạo đường ống

SAP 2000 là phần mềm Mô hình hóa, phân tích, thiết kế và tối ưu hóa thiết kế kết cấu