Project Description

Theo quy định IMO 2020 của tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc giảm hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu của tàu thuyền áp dụng trên toàn cầu sẽ giảm xuống còn 0,5% từ ngày 01/01/2020. Để hỗ trợ cho các Hãng tàu trên Thế giới đáp ứng đủ điều kiện về lượng khí thải này, Amecc South đã không ngừng nghiên cứu tìm tòi và đã thành công trong việc thay thế hệ thống khí thải cho Tàu Stena Superior trong thời gian 17 ngày từ ngày 12/11/2019 đến ngày 29/11/2019 và được khách hàng đánh giá cao. Sự thành công trong Dự án đầu tiên mang đến cho Amecc South sự tự tin sẽ hoàn thành các Dự án tương tự chỉ trong khoảng thời gian từ 10-12 ngày và do đó hứa hẹn sẽ tiếp tục nhận được nhiều Dự án khác trong thời gian tới.